De data van de cursus in de speeltuin zijn bekend

15 september                     18 januari

12 oktober                           15 februari

 9 november                         15 maart

 7 december                          5 april

 

Van de data in Westenholte hbeen wij nog geen bevestiging. Optie 1 dag voor de datum van de speeltuin